Skip Navigation Links
Domov                     
Storitve                    
Reference                
Proizvodni programExpand Proizvodni program
Skip Navigation Links
Lokacija                   Expand Lokacija                   
Kontakt                   Expand Kontakt                   
July 2020
13
Monday

 O podjetju

 
V zadnjem desetletju je bil narejen velik korak na področju razvoja in izdelave sodobne merilno-regulacijske opreme in mikroprocesorskih krmilnih sistemov.
 
Prav tako tudi težnje po priključitvi k Evropi, zahtevajo spoštovanje evropskih norm kvalitete, da se tehnološki parametri na osnovi katerih je možno zajamčiti kvaliteto, redno kontrolirajo oz. merijo in da se tovrstne meritve in regulacije redno periodično umerjajo in kontrolirajo.

Z novimi investicijskimi naložbami v podjetju Štore STEEL  v preteklih letih je bilo nabavljeno in montirano veliko moderne tovrstne opreme. Da smo lahko zagotavljali sigurno obratovanje je bilo potrebno tudi ustrezno usposabljanje kadrov za tovrstno specialistično dejavnost.
 
Ker so bile v železarnah močno razvite tudi visokonapetostne elektroenergetske naprave in postroji, ki so podvrženi rednim zakonsko določenim pregledom, kontrolam in skrbi za sigurno obratovanje, smo tudi za to področje dejavnosti usposobili ekipo, ki je sposobna izvršiti večino uslug s področja vzdrževanja VN opreme in elektroenergetskih meritev.
Tako je iz podjetja Železarna Štore - Vzdrževanje d.o.o. nastalo samostojno podjetje “Kompozit-EMRA” d.o.o. (energetske meritve, regulacije in avtomatika", katero pokriva kompletno področje meritev in regulacij, tako toplotno tehnične meritve in regulacije,  elektroniko in avtomatiko, elektro-energetske meritve in vzdrževanje VN naprav, ter prodajo in servisiranje računalniške opreme.
 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo
 
 

Kompozit EMRA d.o.o.

Go Search