Skip Navigation Links
Domov                     
Storitve                    
Reference                
Proizvodni programExpand Proizvodni program
Skip Navigation Links
Lokacija                   Expand Lokacija                   
Kontakt                   Expand Kontakt                   
July 2020
13
Monday
Kompozit EMRA d.o.o. > Storitve

 Storitve


Področje toplotno tehničnih meritev in regulacij

 • Meritve, kontrole in umerjanje energetskih meritev neelektričnih medijev in veličin (temperatura, pretok, tlak, diferenčni tlak, nivo itd.)
 • Optimiranje, umerjanje, kontrola ter popravila toplotnih agregatov in toplotno-tehničnih regulacij (plinske peči, kotli, gorilniška oprema itd.)
 • Rekonstrukcije in predelave merilno-regulacijske opreme toplotno-tehničnih meritev in regulacij toplotnih agregatov.
 • Umerjanje in popravila kazalnih instrumentov (električnih in neelektričnih veličin), pretvornikov in druge merilno-regulacijske opreme.
 • Izdelava termoelementov po naročilu
 • Montaža in izdelava instalacij merilno regulacijske opreme
 • Projektiranje merilno-regulacijske opreme s področja toplotno-tehniških meritev in regulacij.
 • Strokovni nadzor nad montažo investicijske opreme toplotno-tehniških meritev in regulacij.

Metrološki laboratorij

Z uvajanjem standardov ISO 9000 in po prvih zahtevah tujih kupcev, po izvajanju le teh smo že v Železarni Štore pričeli z sistematično kontrolo instrumentov in drugih naprav, ki se uporabljajo v tehnoloških procesih. Tako smo ustvarili bazo delavnih etalonov za temperaturo in tlak s pomočjo katerih umerjamo instrumente, ki se uporabljajo v tehnoloških procesih. To bazo delavnih etalonov smo prenesli v podjetje Kompozit EMRA d.o.o, zato lahko nudimo naslednje storitve:

 • kontrola termoelementov do temperature 1100°C
 • kontrola in umerjanje regulatorjev z mV, mA in W vhodom (Pt100)
 • kontrola in umerjanje pretvornikov tlaka, napetosti, toka
 • svetovanje na področju organiziranosti metrologije v podjetjih

Z veljavnostjo Zakona o standarizaciji (Ur. list RS št. 1/95) je v Sloveniji nastala pravna podlaga za pridobitev postopka za akreditacijo, se pravi, za uradno priznanje usposobljenosti laboratorija za opravljanje določenih dejavnosti, zato smo tudi mi začeli postopek pridobitve le-te za zgoraj navedene storitve.

Področje elektronike in avtomatike

 • Servisiranje, popravila in nastavitve elektronskih regulacij enosmernih in izmeničnih elektromotornih pogonov in drugih vrst elektronskih regulacij.
 • Servisiranje in popravila elektronike in avtomatike obdelovalnih strojev (NC, CNC krmilja itd.)
 • Projektiranje in servisiranje avtomatike izvedene s prosto programibilnimi kontrolerji (Simatic, Alain Bradley, ABB Master itd.)
 • Projektiranje regulacijskih sistemov in procesnih sistemov oz. procesne avtomatike
 • Izdelava in popravila elektronskih sklopov.
 • Montaža regulacijske opreme, opreme avtomatike in elektronskih sklopov.

Področje visoko napetostnih naprav

 • Kontrola, umerjanje in nastavitve zaščit transformatorskih postaj, talilnih agregatov, elektromotornih pogonov itd.
 • Izvajanje meritev zaščite pred električnim udarom in kontinuitete ozemljitev v skladu z veljavnimi predpisi.
 • Izvajanje meritev na el. strojih.
 • Montaže in popravila visokonapetostne opreme.
 • Kontrola prebojne trdnosti transformatorskih olj, centrifugiranje in sušenje transformatorskih olj.
 • Revizijski pregledi TP postrojev, VN stikal, energetskih transformatorjev do 1000 kVA, močnostnih odklopnikov in druge VN opreme.
 • Montaža VN investicijske opreme in strokovni nadzor nad montažo VN investicijske opreme.
 • Projektiranje elektro-energetskih postrojev, zaščite in signalizacije.
Področje računalništva
 • Računalniški inženiring.
 • Prodaja in servisiranje računalniške strojne in programske opreme.
 • Projektiranje, izdelava in vzdrževanje računalniških omrežij.
 • Izdelava specialne programske opreme po naročilu.
 
 

Storitve

Go Search